OZNÁMENIE o plánovanej odstávke v MDS BA Omnia Business Center dňa 13 12 2022

Voľná kapacita na pripojenie lokálnych zdrojov v jednotlivých MDS

ČEZ DS a.s. – Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti na ESCO DS a.s.

ČEZ ESCO a SPP založili 1.2.2021 spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska

ČEZ ESCO a SPP zakladajú spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska

KVARTET, a.s. – Oznámenie o prevedení časti podniku na ČEZ DS

TMT ENERGY, a.s. – Oznámenie o zmene spoločnosti na ČEZ DS