Povolenie pre predmet podnikania Elektroenergetika

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa MDS

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa MDS – Príloha

Technické podmienky prevádzkovateľa MDS

Cena TPS a TSS 2022

Cena TPS a TSS 2021

Cena TPS a TSS 2020

Cena TPS a TSS 2019

Cena TPS a TSS 2018

Zákon o národnom jadrovom fonde

Efektívna sadzba odvodu do NJF v roku 2022

Cenník služieb distribúcie

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malý podnik

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malý podnik – Príloha

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosti

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosti – Príloha

Žiadosť o pripojenie a združenú dodávku elektriny

Žiadosť o pripojenie zdroja do MDS

Žiadosť o ukončenie zmluvy

Osvedčenie o registrácii na SD elektrina