Povolenie pre predmet podnikania Elektroenergetika

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa MDS

Technické podmienky prevádzkovateľa MDS

Tarifa za straty, TPS a TSS pre vybraných koncových odberateľov 2023

Cena TPS a TSS 2023

Cena TPS a TSS 2022

Cena TPS a TSS 2021

Cena TPS a TSS 2020

Cena TPS a TSS 2019

Cena TPS a TSS 2018

Efektívna sadzba odvodu do NJF v roku 2023

Efektívna sadzba odvodu do NJF v roku 2022

Zákon o Národnom jadrovom fonde č.308/2018 (atómový zákon)

Zákon o Národnom jadrovom fonde č.238/2006 (zákon o jadrovom fonde)

Cenník služieb distribúcie

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malý podnik

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malý podnik – Príloha

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosti

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosti – Príloha

Žiadosť o pripojenie a združenú dodávku elektriny

Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do MDS

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja do MDS

Žiadosť o ukončenie zmluvy

Osvedčenie o registrácii na SD elektrina

Havarijný plán MDS ESCO DS