Povolenie pre predmet podnikania Plynárenstvo

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa LDS

Technické podmienky prevádzkovateľa LDS

Poplatok za zvýšenie úrovne bezpečnosti dodávky plynu

Cenník služieb distribúcie

Obchodné podmienky dodávky plynu pre malý podnik

Obchodné podmienky dodávky plynu pre malý podnik – Príloha

Žiadosť o pripojenie a združenú dodávku plynu

Vzor Zmluvy o pripojení

Žiadosť o ukončenie zmluvy

Žiadosť o skúšobnú prevádzku

Osvedčenie o registrácii na SD plyn

Havarijný plán LDS ESCO DS