Povolenie pre predmet podnikania Plynárenstvo

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa LDS

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa LDS – Príloha

Technické podmienky prevádzkovateľa LDS

Cenník služieb distribúcie

Obchodné podmienky dodávky plynu pre malý podnik

Obchodné podmienky dodávky plynu pre malý podnik – Príloha

Žiadosť o pripojenie a združenú dodávku plynu

Žiadosť o ukončenie zmluvy

Osvedčenie o registrácii na SD plyn